UBUNTU Movement Sverige

Välkommen! Här finns den ideella UBUNTU föreningen för spridande av kunskap inom UBUNTU filosofin.

UBUNTU filosofin och grund

 

UBUNTU - "jag är den jag är på grund av vem vi alla är" - handlar om att samverka för att uppnå kollektiv harmoni; en förståelse i att var och en behöver må bra för kollektivets välmående och däri det medföljande ansvaret i att ta hand om och hjälpa varandra nå punkten av individuell glädje, lycka, kärlek och trygghet som leder till välmåendet för kollektivet; var och en är en del av helheten och om det inte är bra för alla är det inte bra alls.

 

"Att gå från ett penga-drivet samhälle av girighet och separation, till förenade samhällen som drivs av människor, deras talanger och deras passion för livet, där alla bidrar med sina naturliga talanger eller förvärvade kunskaper i största nytta för alla i samhället."

~ Michael Tellinger (2005)

UBUNTU Contributionism

Rörelsen grundades av Michael Tellinger i Johannesburg, Sydafrika, år 2005, då han började marknadsföra idén om en värld utan pengar.

Denna idé kom till Michael genom hans forskning om ursprunget till människan och den antika människans historia.

När han insåg att ursprunget till pengar på vår planet inte utvecklades ur tusentals år av byteshandel (som vi har fått höra) utan att det var under en mycket specifik tid, som är väl beskriven och dokumenterad i sumeriska lertavlor, som pengar introducerades som ett absolut verktyg för slaveri över mänskligheten. Detta genom den forntida kungliga politiska eliten, vars blods-ättlingar fortsätter att använda pengar som ett verktyg för slaveri över människor än idag.

Det stod klart för Michael att framförallt banksystemet, och pengar, är vad som hindrar mänskligheten från att frodas i enhet, välmående, överflöd och harmoni - och så skapades Ubuntu Contributionism - en plan för mänskligt välstånd, en plan som senare kom att ge upphov till Ubuntu Liberation Movement och en mall för en ny social struktur - en värld utan pengar.

Läs Michael Tellingers bok "Ubuntu Samverkan - gemensamt medskapande - en plan för mänskligt välstånd" för mer information och fördjupning i konceptet "en värld utan pengar".

UBUNTU Liberation Movement

Fem år senare, år 2010, föddes UBUNTU Liberation Movement  - en global rörelse in i högre medvetande och en bättre framtid för jorden. En mall för en ny social struktur och en värld utan pengar.

Rörelsen har sedan sin start inspirerat hundratusentals, om inte miljontals, människor världen över och har bringat hopp och tro på framtiden genom att visa att det finns en väg ut ur det mänskliga lidandet och förslavningen som gett upphov till det.
 
Idag har rörelsen medlemmar i över 200 länder, representanter i 77 länder och sammarbetar med bl.a New Earth Nation, Breakthrough Energy Movement, Thrive Movement, m.fl.

UBUNTU Party

UBUNTU Party bildades i Sydafrika 2010 och Michael Tellinger ställde upp i presidentvalet 2014. Därefter har partier bildats i både England och Canada och flera länder, däribland Sverige, är på väg, eller har visat intresse, för att starta UBUNTU parti.

UBUNTU Planet

Med ett stort växande och expanderande intresse för Ubuntu världen över - både som filosofi, rörelse och parti - grundades Ubuntu Planet - en global samlingsplats för UBUNTU-gemenskapen.
 

 

Föreningens startande och filosofi i Sverige

Sverige blev officiellt samverkande i UBUNTU Planet  år 2014 då vi bildade
UBUNTU Sverige - en del av UBUNTU Liberation Movement.


Syftet med denna sida är att hjälpa dig få kontakt med andra medvetna människor i ditt område och för att främja tillväxten av UBUNTU rörelsen.

Människorna bakom UBUNTU Movement (och filosofin om samverkan - gemensamt medskapande (contributionism)) är inte politiker eller företag med vinst och/eller kontroll i åtanke.

Vi är en växande grupp av MÄNNISKOR från alla samhällsskikt som består av mammor, pappor, forskare, lärare, läkare, uppfinnare, hemmafruar, gamla och unga, och många andra vanliga människor som bryr sig om andra människor.

UBUNTU Samverkan (Contributionism) presenterar en stabil grund för en ny social struktur för att ta oss in i en ny era av verklig frihet från ekonomiskt tyranni och till verklig välfärd på alla nivåer av mänsklig strävan.

Vi är den civilisation, vi är folket i historien, på den här planeten just nu,
som kan göra en förändring.

Det är nu upp till oss som vaknat till och insett lögnen bakom spelet att nu välja en ny väg framåt istället.